Henri Masquelin

Henri Masquelin

Plaats 21

Woonplaats: Ieper-centrum

Informatie over Henri Masquelin

Henri Masquelin (19) is de jongste kandidaat op de lijst van Open Ieper. Hij rondde net succesvol zijn middelbare studies af en plant om volgend jaar in Kortrijk handelswetenschappen te studeren. Daarnaast is hij al jarenlang actief bij de Ieperse scouts. Hij is de zoon van Yannick Maes (leerkracht) en Henry Masquelin (aankoop directeur Cortes).

Wat Henri belangrijk vindt

  • Henri woont in de Korte Torhoutstraat en mobiliteit in de binnenstad is bijgevolg een van zijn aandachtspunten. Er is nood aan een inhaalbeweging wat betreft voet- en fietspaden en er moet voldoende parkeergelegenheid behouden blijven.
  • Ook bij evenementen moet er meer aandacht zijn voor mobiliteit en veiligheid (meer controles, ‘s nachts verlichting).
  • Tevens wil Henri dat Ieper beter gepromoot wordt als inkoopstad.
  • Henri is voorstander van de doortrekking van de A19.
Ontdek alle kandidaten