Agenda gemeenteraad 3 september 2018

Op de gemeenteraad van 3 september staat onder meer de aanstelling voor een ontwerper van de Poperingeweg in Vlamertinge en de verkavelingsakte Relemeersstraat te Zuidschote op de agenda. Emmily Talpe zal het stadsbestuur ondervragen over de invoering van éénrichtingsverkeer in een deel van de Kanonweg en in de Wateringstraat. Volgens Talpe is dit niet meer dan een pleister op een houten been en moeten vooral de files aan de stationsbuurt worden aangepakt. Verder zal ze ook informeren naar de mogelijkheden om het systeem van Parkeer en Zorg verder te promoten. Tot slot stelt Talpe nog de vraag naar de nieuwe regeling rond voornaamswijziging. Door een federale wetswijziging is het nu aan de steden en gemeenten om de retributie te betalen. Talpe zal de meerderheid voorstellen dit in eerste instantie gratis aan te bieden.

 1. Goedkeuring notulen van 2 juli 2018
 2. Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen: omvormen van publiekrechtelijke O.C.M.W.-vereniging naar welzijnsvereniging en goedkeuring statuten welzijnsvereniging
 3. Vereniging Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis: omvormen van publiekrechtelijke O.C.M.W.-vereniging naar welzijnsvereniging en goedkeuring statuten welzijnsvereniging
 4. Herinrichten N308 Poperingseweg te Vlamertinge – aanstelling ontwerper
 5. Gemeentelijke bijdragen aan de politiezone arro Ieper
 6. Hulpverleningszone Westhoek. Financiële verdeelsleutel 2019
 7. Verkoop grond aan McBride/Royal Sanders – goedkeuring
 8. Verkavelingsakte Relemeersstraat, Zuidschote
 9. Het bekendmaken van vacatures bij bedrijven (Interpellatie van raadslid Goudeseune)
 10. GRS – Woonprogrammatie Vlamertinge (Interpellatie van raadslid Bolle)
 11. Stand van zaken in verband met burgemeestersconvenant. (Interpellatie van raadslid Lannoo)
 12. Vragen en antwoorden.
  1. Bijkomende verkeerskussens Augustijnenstraat (Raadslid Six)
  2. Vraag naar ondersteuning betreffende herwaardering wandelpad (Raadslid Six)
  3. Gedachtewisseling: voornaamswijziging (Raadslid Talpe)
  4. Parkeer en Zorg (Raadslid Talpe)
  5. Proefproject éénrichtingsverkeer Kanonweg en Wateringstraat (Raadslid Talpe)
  6. Voetpaden Du Parcwijk – Vlamertinge (Raadslid Despeghel)
  7. Diervriendelijk Vuurwerk (Raadslid Despeghel)
 13. Mededelingen