31/10/2018

Delen:

College van burgemeester en schepenen 2019-2024

Open Ieper, sp.a en N-VA slaan de handen definitief in elkaar om de komende 6 jaar Ieper en de deelgemeenten te besturen. De nieuwe coalitie bereikte ook een overeenkomst betreffende de verdeling van de mandaten en de daaraan gekoppelde bevoegdheden voor de bestuursperiode 2019 – 2014.

Zoals reeds bekend levert Open Ieper met Emmily Talpe de burgemeester. Partijgenoten Patrick Benoot en Diego Desmadryl worden schepen, Ann-Sophie Himpe wordt voorzitter van de gemeenteraad. Sp.a krijgt met Philip Bolle de eerste schepen in het toekomstig college, hij wordt daarin vergezeld door partijgenoten Valentijn Despeghel en Ives Goudeseune.

Voor N-VA zullen Eva Ryde en Dimitry Soenen zetelen in het college. Dimitry is eerste opvolger van Jan Vercammen die zijn mandaat in de gemeenteraad zoals eerder al aangekondigd niet opneemt.

Toekomstig burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper): “De Ieperse kiezer koos op 14 oktober voor verandering, en met dit nieuwe team willen we dan ook krachtig gehoor geven aan dat signaal. Momenteel werken we aan een doordacht bestuursakkoord met de krachtlijnen voor de komende bestuursperiode. Maar wij hebben de waarheid niet in pacht, en willen dan ook volop inzetten op inspraak van de burger. Ik reik ook de hand naar alle andere politieke partijen om constructief samen te werken aan de toekomst van onze stad. “

Toekomstig eerste schepen Philip Bolle (sp.a) vult aan: “De Ieperling heeft op de verkiezingsdag duidelijk aangegeven geen boodschap te hebben aan ruzie en gestook. Van het stadsbestuur wordt verwacht dat het eendrachtig de belangen van de inwoners en de stad behartigt en dat is precies wat we gaan doen. Met oog voor de kleine noden en ergernissen van de bewoners en de grote belangen die de toekomst van de stad en onze dorpen bepalen. Deze dankbare taak en uitdaging nemen we met beide handen aan.”

Schepen Eva Ryde (N-VA) sluit af: “We zijn enthousiast over de positieve energie en hoge motivatie in deze gloednieuwe ploeg. De opgedane bestuurservaring brengen we graag mee aan tafel, om frisse ideeën en voorstellen concrete vorm te geven. Samen staan we klaar om de uitdagingen van groot-Ieper aan te gaan, in goed overleg met alle partijen en elke buurt.”

De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad zal plaatsvinden op 7 januari. De bevoegdheidsverdeling van de mandaten vindt u hieronder:

 

OPEN IEPER  
Emmily TALPE  

 

Bestuurlijke organisatie, externe relaties, veiligheid, dienstverlening en administratieve vereenvoudiging, inspraak, gelijke kansen, verkeer en mobiliteit

Patrick BENOOT

 

Sport, personeel, landbouw- en tuinbouw, waterbeleid
Diego DESMADRYL

 

Economie, KMO, toerisme, evenementen
Ann-Sophie HIMPE

 

Voorzitter gemeenteraad
sp.a
Philip BOLLE

 

Ruimtelijke planning, omgevingsvergunning, wonen, patrimonium, juridische aangelegenheden
Ives GOUDESEUNE

 

Openbaar domein en gebouwen, bevolking – burgerlijke stand
Valentijn DESPEGHEL  

 

Cultuur, roerend erfgoed, bibliotheek, archief, Dé Academie, Noord-Zuid en ontwikkelingssamenwerking, milieu, natuur, landschappen, duurzaamheid, onroerend erfgoed, dierenwelzijn

N-VA
Eva RYDE  

 

Welzijn, senioren, onderwijs, financiën

 

Dimitry SOENEN

 

Jeugd, musea, digitalisering, smart city