Open Ieper trots met meerjarenplan Ieper

Op de gemeenteraad van 2 december stelde het nieuwe Ieperse stadsbestuur haar meerjarenplanning voor. Open Ieper, sp.a en N-VA zijn ambitieus en willen volop vooruitgaan: van Ieper een nog betere plek maken om te wonen, te werken, te ondernemen en te ontspannen. Onze stad klaarstomen voor de toekomst. En bovenal ervoor zorgen dat elke Ieperling ‘preus’ is op zijn/haar stad en zich hier thuis voelt.

Investeren

Voorzitter Pepijn Decoene reageert tevreden: “We kiezen doelbewust om te investeren in onder meer betere en veilige wegen, fiets- en voetpaden, een bereikbare en bruisende binnenstad, renovatie van ons patrimonium, duurzaamheid en groen, maar ook in het comfort en welzijn van alle inwoners en onze bezoekers. Het is een evenwichtig plan met respect voor het karakter van onze stad en van elke deelgemeente. En belangrijk: onze stad blijft financieel gezond.”

Burgemeester Talpe benadrukt dat de opmaak van het plan geen gemakkelijke oefening was. “We zijn een nieuw bestuur boordevol ideeën, maar er diende gewerkt te worden binnen de voorhanden zijnde financiële contouren. Het meerjarenplan is ook een evenwichtsoefening tussen de coalitiepartners maar finaal zijn we geland op een evenwichtig plan waar elke coalitiepartij zich goed bij voelt.”

Wat Open Ieper betreft, konden bijna alle punten uit het programma ’11 uitdagingen voor Ieper’ verwezenlijkt worden of kon er toch zo maximaal mogelijk aan tegemoet gekomen worden: beter onderhoud van fiets- en voetpaden, middelen om de doorstroming aan de stationsbuurt aan te pakken, een bereikbare binnenstad voor iedereen en alle vervoersmiddelen, geen verkeersknippen, een aanpassing van het plan De Leet met parkeerplaatsen en fonteinen in plaats van waterbakken, meer inspraak en een burgerbudget, aandacht voor onze deelgemeenten, taxicheques, shop&go-parkeerplaatsen, een doordacht mobiliteitsplan, ruimte voor ondernemen (quick win hoge akker II), de oprichting van een landbouwraad, gratis wifi in het centrum, een nieuwe skatepark, extra investeren in toerisme en citymarketing met als kers op de taart de start van Gent-Wevelgem, onderzoek naar de opwaardering van de jachthaven, enz.

Zoals beloofd gaat ook de straatverlichting overal terug aan. Vanaf half december start Fluvius met die werken. “De Ieperling krijgt zo zichtbaarheid 24u op 24, 7 op 7”, aldus burgemeester Talpe. “Tegelijk zetten we meteen in op de omschakeling naar dimbare en energiezuinige LED-verlichting. Volgend jaar zullen al 1 op 6 lichtpunten vervangen worden! Dit zal een merkelijk besparing opleveren in energiefactuur maar ook wat betreft CO2 uitstoot.”

Nieuw zwembad

De eye-catcher van het meerjarenplan is ongetwijfeld de investering in nieuwe zwembadinfrastructuur. “De huidige staat van het overdekte zwembad dwingt ons ertoe hier deze legislatuur werk van te maken. Uit de studie die we lieten opmaken blijkt een nieuw zwembad financieel maar ook op vlak van duurzaamheid een betere optie is dan een renovatie”, aldus schepen van Sport Patrick Benoot. “Wat betreft zwemmen in open lucht hebben we er rekening mee gehouden dat de Ieperling in onze bevraging aangaf hier weinig prioriteit aan te geven. We zullen uiteraard  opportuniteiten zoeken, en nemen dit mee bij de keuze wat betreft locatie en aanbod van de nieuwe infrastructuur die we deze legislatuur gaan realiseren. We kijken ook naar intergemeentelijke en externe samenwerking. De voorbije jaren werden door Vlaanderen verschillende subsidies voor intergemeentelijk zwemwater aangeboden, hier ging de vorige bestuursploeg niet op in. Ik hoop alvast dat er vanuit Vlaanderen nieuwe incentives zullen volgen.”

Bereikbare binnenstad

Schepen van Economie Diego Desmadryl is tevreden dat er volop ingezet wordt op een ondernemingsvriendelijk Ieper en op een bereikbare binnenstad: “We hebben een prachtige, gezellige binnenstad met heel wat horeca en winkelgelegenheden, bereikbaarheid is dan belangrijk. Binnenkort gaan we daarom ook shop&go-parkeerplaatsen introduceren.”

“Voor ons blijft het een gemiste kans dat er geen ondergrondse parking komt onder het Astridpark nu we de binnenstad herinrichten, maar we staan voor voldongen feiten door de druk van de timing van de rioleringswerken”, licht voorzitter Pepijn Decoene toe. “Een ondergrondse parking heeft ook enkel zin wat Ieper betreft wanneer deze in het hart van de stad gelegen is. Wat hebben we wél gedaan: 57 parkeerplaatsen extra ingetekend op de 2 centrale pleinen vlakbij ons centrum. We gaan ook het engagement aan om het aantal parkeerplaatsen in het centrum gelijk te houden. Zo houden we onze binnenstad bereikbaar, wat voor Open Ieper de grootste bekommernis is. We bekijken ook nieuwe opportuniteiten bovengronds maar dit kan potentieel ook ondergronds, waar mogelijk in samenwerking met externe partners. Volgend jaar komen er alvast parkeerplaatsen bij in de Tempelstraat en de De Montstraat.”