Voornaamswijziging ook in Ieper gratis

Gemeenteraad Ieper – 3 september 2018

Je voornaam wijzigen kan sinds kort gratis in Ieper. Dat bevestigde de meerderheid aan Emmily Talpe (Open Ieper), die de kwestie op de gemeenteraad bracht. “Door een wetswijziging kunnen steden en gemeenten sinds 1 augustus zelf het tarief voor voornaamswijziging bepalen. Wij vinden het alvast niet nodig een extra belastingreglement uit te schrijven. We gaan ervan uit dat Ieperlingen hier niet lichtzinning mee zullen omgaan”, aldus Emmily Talpe. Het stadsbestuur volgde Open Ieper in dat standpunt.

Sinds 1 augustus kunnen Belgen sneller en eenvoudiger van voornaam veranderen. De procedure verloopt niet langer via het FOD Justitie in Brussel maar kan gewoon in de eigen stad of gemeente worden afgehandeld, meestal zelfs al in enkele dagen. Emmily Talpe, kandidaat-burgemeester voor Open Ieper. “Dit brengt met zich mee dat de procedure een stuk goedkoper is geworden. De vroegere kost van €490 euro is weggevallen. Steden en gemeenten kiezen zelf of en welke kostprijs ze aanrekenen.”

“Ons lijkt het alvast opportuun om deze dienst gratis te houden of minstens de dienst in eerste instantie kosteloos aan te bieden”, aldus Talpe. “Het is uiteraard niet de bedoeling dat om de haverklap ondoordachte voornaamswijzigingen gebeuren, maar we mogen er toch wel van uitgaan dat de Ieperlingen hier niet lichtzinnig mee zullen omgaan.De vaakst voorkomende motivaties voor voornaamswijziging zijn op vandaag dat de voornaam als belachelijk wordt ervaren of wanneer men van geslacht verandert. Het lijkt ons alvast niet nodig om deze mensen op kosten te jagen.”

De meerderheid (CD&V/N-VA) volgde het standpunt van Talpe en zal de dienst gratis aanbieden. Talpe reageerde tevreden: “Ook in steden als Kortrijk, Veurne en Oostende wordt geen extra belasting ingevoerd, het is ook een logische beslissing. Na verloop van tijd kunnen we dit wel evalueren. Indien nodig kunnen we dan nog steeds opteren voor een beperkte dossierkost.”

In haar slotrepliek merkte Talpe nog op dat de website van stad Ieper een maand na de wetswijziging van 1 augustus nog niet was aangepast. “Ieperlingen die in navolging van de media-aandacht voor de vereenvoudigde procedure naar de website van stad Ieper hebben gesurft, zullen dus verkeerdelijk gedacht hebben dat dit in Ieper wel nog €490 kostte. Een spijtige zaak. Laten we er toch nauw op toezien dat de informatie op de website steeds up-to-date is.”