Fractieleider aan het woord

12/09/2022

Met 9 gemeenteraadsleden vormt Open Ieper de grootste fractie binnen de meerderheid. In de gemeenteraad worden iedere maand de grote beleidsbeslissingen besproken en beslist. Zo worden daar
gemeentelijke reglementen gestemd en ook het budget van onze stad wordt er vastgelegd. Als fractieleider bereid ik samen met onze gemeenteraadsleden de zitting voor op onze maandelijkse
fractievergaderingen. Daarnaast ben ik ook werkzaam als kabinetschef bij gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu, waar ik onder andere ruimtelijke ordening opvolg. Samen met de provincie werkt de stad Ieper aan heel wat grote ruimtelijke
dossiers. Zowel de stad als de provincie engageren zich om de komende jaren de afbakening van het kleinstedelijk gebied te
herzien. Een proces dat uiteraard heel wat werk vraagt maar dat het uitzicht van onze stad voor de komende decennia mee zal
bepalen. Met dit proces wordt gezocht naar bijkomende zones voor nieuwe woonontwikkeling, bedrijvigheid en kleinhandel en ruimte voor groen en recreatie. En dit alles uiteraard zonder kwistig met onze open ruimte te gaan omspringen. Ook in de gemeenteraad zal
dit proces nog terugkomen. We volgen dit nauwgezet op want met onze fractie willen we onze stad zorgvuldig en slim mee vorm
geven voor de toekomst.

Thijs Descamps

Fractieleider Open Ieper