Vlot bereikbare stad

Ieper moet vlot bereikbaar zijn voor iedereen én voor alle vervoersmiddelen. De Ieperling moet zelf de keuze kunnen maken of hij zich te voet, met de fiets, het openbaar vervoer of de wagen wil verplaatsen. Het stadsbestuur mag de Ieperlingen aanmoedigen om gebruik te maken van alternatieven voor de wagen, maar mag hen hiertoe niet verplichten.

Het is een basistaak van de lokale overheid om te zorgen voor degelijke infrastructuur én een vlotte doorstroming.

voetpad Ieper

Fiets- en voetpaden

Bereikbaarheid betekent dus ook goed onderhouden en veilige voet- en fietspaden, waarbij we de conflictpunten met andere weggebruikers wegwerken. De schoolgaande jeugd en ook de elektrische fiets verdienen hierbij bijzondere aandacht.

De staat van heel wat Ieperse voetpaden is een beproeving, zeker voor wie wat ouder wordt of minder mobiel is. Een versnelling in onderhoud en herstel van onze voet- en fietspaden is dan ook broodnodig.

parking leet

Parkeerplaatsen

Een bereikbare stad biedt voldoende parkeerplaatsen, ook in de binnenstad. De plannen om bij de heraanleg van de Leetzone meer dan 70 parkeerplaatsen te schrappen zonder degelijk alternatief zijn onaanvaardbaar (zie ondergrondse parking). Parkeren in het centrum is niet alleen onmisbaar voor bewoners, de lokale handel en bezoekers. Maar ook voor wie minder goed te been is, is dichtbij kunnen parkeren een noodzaak.

file station Ieper

Geen verkeerslussen

Ieper is Gent niet. Ieper is niet groot genoeg om haar op te delen in twee of meer van elkaar afgescheiden zones. Zo creëert men verkeerseilanden waarbij het voor bewoners en bezoekers onmogelijk wordt om met de wagen van de ene zone naar de andere te rijden. Dit anti-autobeleid zal alleen maar leiden tot extra files in de stationsbuurt en elders. Ieper heeft immers geen ring zoals Gent die het extra verkeer kan opvangen.