ONDERGRONDSE PARKING

Parkeerplaatsen zijn een bedreigde soort geworden in Ieper. Bij elke heraanleg van straten en pleinen verdwijnt er ruimte om te parkeren. Chauffeurs worden verbannen naar de verre randparkings of moeten op zoek naar een zeldzame vrije parkeerplaats in de nauwe zijstraten. Hun zoektocht zorgt voor fout parkeren en extra zoekverkeer… wat leidt tot ergernis bij  de bewoners, de andere weggebruikers én meer CO2-uitstoot.

Anderzijds ontsieren geparkeerde auto’s in het centrum het stadsbeeld. Tal van andere kleinere steden zoals Wevelgem, Aalter, … kiezen voor een ondergrondse parking. Zo blijft het centrum toegankelijk voor iedereen, ook voor hun minder mobiele bewoners. Bovengronds ontstaat er ruimte voor groen, terrassen, voetgangers en fietsers.

ondergrondse fietsstalling

Fietsenstalling ondergronds

Ondergronds parkeren is niet alleen voor wagens de ideale oplossing, maar ook voor fietsen. Zo pakken we de overlast aan van bovengronds vaak wild geparkeerde fietsen, én door de aanwezige camera-bewaking zorgen we ook voor een veilige fietsstalling onder de grond. Dit is meteen ook een aanmoediging voor de Ieperling om meer te kiezen voor de fiets, zonder angst voor diefstal of beschadiging.

ontwerp ondergronds

Locatie

In het centrum van Ieper zijn er meerdere mogelijke locaties voor een ondergrondse parking. Om de juiste keuze te kunnen maken, moeten deze locaties door een studiebureau op een onafhankelijke manier worden onderzocht. Uiteraard zijn hierbij niet alleen de ondergrondse factoren belangrijk, maar moeten we ook rekening houden met de bovengrondse impact.

Wat moet dat kosten?

De prijzen voor een ondergrondse garage schommelen tussen de 20.000 en 30.000 euro per parkeerplaats. Maar Ieper hoeft dit niet zelf te betalen. Heel wat steden kiezen bewust voor een samenwerking met een private partner: De stad levert een stuk grond aan. De partner neemt de volledige bouwkost van de ondergrondse parking op zich en ontvangt in ruil gedurende een bepaalde periode een deel van de parkeergelden. Het zijn dus, net als nu, de gebruikers van de parkings die betalen.
Uiteraard kan het stadsbestuur hierbij randvoorwaarden opleggen zoals tarieven, bewaking, …
Sommige steden bieden hun bewoners ook de mogelijkheid om een parkeerplaats aan te kopen.