Aankoop NMBS-gronden: unieke locatie met veel potentieel

Gemeenteraad Ieper – 2 juli 2018

Op de gemeenteraad werd de aankoop van nog eens 4 hectaren spoorweggronden langs de Oudstrijderslaan goedgekeurd. In 2016 werd eerder al een eerste 4 hectaren aangekocht. Emmily Talpe reageert: “De locatie is uniek en biedt heel wat opportuniteiten voor onze stad. Welke plannen heeft de meerderheid met de gronden? De onzekere toekomst van de kazerne speelt uiteraard een rol maar we moeten toch nagaan welke quick wins we al kunnen realiseren.”

Het viel Emmily Talpe op dat grote dossiers vaak net voor het einde van de legislatuur op het bord van de gemeenteraad worden gelegd: de aankoop van het Auris, de heraanleg van de Leet en dus nu de aanschaffing van de spoorweggronden. Al vond Talpe dat laatste niet negatief: “Open Ieper is principieel akkoord met de aankoop van nogmaals 4ha grond langs de spoorwegbedding. De locatie is uniek en biedt voor onze stad heel wat opportuniteiten.”

Talpe had echter wel nog enkele vragen rond de bestemming. “De onderhandelingen met de NMBS lopen al geruime tijd, lang genoeg om een visie te hebben uitgewerkt. Jullie benoemen het gebied als ‘strategische spie’, en daar valt ook de kazerne onder. Daar wringt het schoentje. De onduidelijkheid over de toekomst van de kazerne hangt als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. Ons standpunt over de kazerne en haar belang voor de tewerkstelling in onze regio is bekend, maar gezien de knoop daarover nog niet meteen wordt doorgehakt lijkt het erop dat de gronden wel nog enkele jaren onaangeroerd zullen liggen.” Talpe drong er bij de meerderheid op aan om te bekijken of er quick wins te realiseren zijn én om de gronden goed in stand te houden zodat we snel kunnen schakelen bij een toekomstige invulling. Volgens schepen Deltour wordt er zo snel mogelijk gestart met de opmaak van een masterplan.

Wat betreft de prijs merkte Talpe op dat die maar liefst 1 miljoen euro hoger ligt dan bij de vorige aankoop eind 2016 – voor quasi het zelfde grondoppervlak. Bovendien is nu ook een meerwaarde te betalen aan de NMBS als de bestemming van de gronden wijzigt naar ‘wonen’. “Ik begrijp dat Ieper in dit dossier niet in een sterke onderhandelingspositie zat, het zijn inderdaad cruciale gronden, een kans die we moeten grijpen en die gretigheid zal de NMBS ook wel niet ontgaan zijn.”