Mobiliteit op maat van Ieper

Een bereikbare stad is aantrekkelijk om in te wonen, werken, ondernemen en om te bezoeken. We zetten voluit in op duurzame vervoersmiddelen zoals de fiets, maar denken ook aan wie minder mobiel is of weinig tijd heeft.

Ieper heeft sinds kort een nieuw mobiliteitsplan, dat op een slimme manier en op maat van Ieper uitdagingen wil aanpakken. Bereikbaar,
toegankelijk, verkeersveilig en duurzaam zijn de sleutelwoorden.

Blijven fietsen!

“De coronaperiode prikkelde velen om wat vaker de fiets te nemen, en dat willen we vasthouden”, licht Emmily Talpe toe. “Er is de voorbije jaren al veel gebeurd: meer suggestie- en comfortstroken, platte mozaïeken in plaats van bolle kasseien, nu ook de aanpak van de fietspaden langs de Kemmelseweg door Vlaanderen, extra stallingen … Daarin blijven we investeren. Het mobiliteitsplan ambieert ook de uitbouw van een veilige fietsring rondom de stad,
met maximaal voorrang voor de tweewieler. Het concept fietsstraten wordt onderzocht.”

Shop&Go

Zoveel mogelijk te voet of met de fiets dus, maar wel zonder dat de auto taboe wordt. “Wie niet goed te been is of snel van of naar het werk met de auto naar het centrum wil, moet dat ook kunnen. Dat is essentieel voor bewoners, handelaars en horeca. We bewaken ook een voldoende aantal parkeerplaatsen en zetten verder in op shop&goplaatsen. Bezoekers en bewoners kunnen er gratis 30 minuten parkeren zonder ticket of parkeerschijf.” Doorgaand verkeer daarentegen willen we maximaal ontmoedigen, onder meer door de circulatie in de stationsomgeving te optimaliseren. Wegbeheerder AWV zal daar op
vraag van de stad binnenkort ook knelpunten
aanpakken.

Openbaar vervoer

Voor toeristenbussen geldt sinds kort een aangepaste route die de binnenstad maximaal mijdt. Ook met het nieuw openbaarvervoerplan
van De Lijn zullen minder bussen over de Grote Markt denderen.
In het mobiliteitsplan voorzien we tevens een mobipunt in elke Ieperse deelgemeente (op een centrale plaats), aan het station en aan het ziekenhuis. Op een mobipunt stap je gemakkelijk van het ene op het andere vervoersmiddel over. Deelmobiliteit wordt verder uitgewerkt.